معنای capstone course

معنای capstone course: درس اصلی

نمونه جمله:

A university capstone course might involve students in solving a real world problem such as the design, development, and installation of automated tooling in a manufacturing plant. 

  یک درس اصلی در دوره دانشگاه باید دانشجویان را در حل چالشهای دنیای واقعی مانند طراحی، توسعه و نصب ابزارهای خودکار در کارخانه مشغول کند. 

 

تاریخ درج مطلب: 6/4/2017 7:31:42 AM

سوالات و نظرات شما در مورد این مقاله

نام و نام خانوادگی:
 
پست الکترونیک:
 
متن پیام :
 

 
تاکنون نظری برای این مقاله ثبت نشده است