معنای Permutation

واژه  Permutation در ریاضیات به معنای جایگشت، رجند، فراگردی به کار می رود.

معانی دیگر واژه  Permutation عبارتند از: دگرگونی کامل، تغییر اساسی.

نمونه ای از کاربرد این واژه در یک متن ریاضی به صورت زیر است:

Twenty-five students were asked to do four problems related to permutation and combination. The research results showed that the students still did a mistake in understanding the problems related to permutation and combination, the students still made a mistake in planning problem solving related to permutation and combination, and the students still had a mistake in rechecking the problems given. Besides,  there were some students who did the combination problem by using the permutation problem.

 

ترجمه:

 

 

 

تاریخ درج مطلب: 3/8/2018 9:45:40 PM

سوالات و نظرات شما در مورد این مقاله

نام و نام خانوادگی:
 
پست الکترونیک:
 
متن پیام :
 

 
تاکنون نظری برای این مقاله ثبت نشده است