معنای factor

معانی دیگر: سازه، (ریاضی) ضریب، عامل مشترک، مقسوم علیه، عاد، عامل مشترک گرفتن، فاکتور گرفتن، مضرب، برابر، 

 

نمونه:

An exponential function is a function that grows by a constant factor over every interval of the same length. This means that every time the x-value of a function increases by 1, the y-value of the function is multiplied by some given factor, known as the base.

تاریخ درج مطلب: 5/27/2017 7:15:59 AM

سوالات و نظرات شما در مورد این مقاله

نام و نام خانوادگی:
 
پست الکترونیک:
 
متن پیام :
 

 
تاکنون نظری برای این مقاله ثبت نشده است