معنای day-to-day

معنای day-to-day: مستمر-مداوم، روزانه

نمونه جمله:

Make a model for how the number of people that see your ad changes from day-to-day if you use more traditional forms of advertisement like these.

تاریخ درج مطلب: 5/27/2017 3:48:45 PM

سوالات و نظرات شما در مورد این مقاله

نام و نام خانوادگی:
 
پست الکترونیک:
 
متن پیام :
 

 
تاکنون نظری برای این مقاله ثبت نشده است